U Hrvatskoj su Hrvatske željeznice jedini željeznički prijevoznik. Službene stranice su www.hznet.hr
U Srbiji su Železnice Srbije također jedini prijevoznik, www.zeleznicesrbije.com
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, www.zfbh.ba